KCPPUMP - čerpadla betonu a betonových směsí, concrete pump - GDPR - zpracování a ochrana osobních údajů


Deutsch Übersetzung

Русский перевод

Objednávky

Telefon: +420 777764602 +420 777764602

info@kcppump.eu info@kcppump.eu

News and actions - GDPR - zpracování a ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

jsme velmi rádi, že si prohlížíte naše stránky a zřejmě budete od nás některé zboží objednávat. V souvislosti s ochranou osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že dodržujeme zákony a pravidla, které platí v našem státě pro podnikání i ochranu osobních údajů. Níže si můžete přečíst, jaká máme zavedená pravidla pro nakupování a související aktivity, které vyžadují zpracování osobních údajů, abychom chránili Vás jako zákazníky i sebe jako dodavatele.

Správce údajů a kontaktní údaje na naši společnost

Jsme společnost KCPPUMP s.r.o., IČO 27555062 se sídlem Vysokov 140, 549 12 Vysokov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č.25828, která provozuje webové stránky: www.kcppump.eu.

Lenka Říhová

rihova@kcppump.eu

tel. 777764603

 

Informace k jednotlivým postupům při zpracování osobních údajů pro obchodní činnost

Shromažďování a využívání údajů

Dále uvedená pravidla se vztahují na všechny uživatele webových stránek : www.kcppump.eu, www.kama.kcppump.eu, www.norma.kcppump.eu, www.rochelle.cz - zákazníky nebo budoucí zákazníky.

Shromažďují se a zpracovávají údaje:

1. které nám sami poskytnete při  vyplňování kontaktního nebo objednávkového formuláře, údaje které poskytnete v rámci e-mailové korespondence

2. informace z veřejně dostupných zdrojů, případně informace od třetích osob -Vašich spolupracovníků nebo obchodních partnerů, které jsou třeba k vytvoření objednávky zboží.

Shromažďujeme informace v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu nebo adresu pro dodání zboží - informace potřebné pro realizaci Vaší objednávky.

Shromážděné informace využíváme k uzavírání, opravě nebo ukončení obchodní  smlouvy, vytvoření faktury a odeslání objednaného zboží. Shromážděné údaje jsou pro realizaci objednávky nezbytně nutné. Tyto získané informace jsou zpracovány i k vedení účetnictví, neboť pro realizaci Vaší objednávky musíme vystavit fakturu, kterou zaevidujeme do našeho účetnictví.

Shromážděné údaje mohou být využívány i k řešení případných reklamací nebo sporů z obchodní činnosti.

 Shromážděné údaje můžeme  využít v rámci marketingu  k Vaší informaci o novinkách v našem sortimentu bylin a dalších produktů.

Váš souhlas s používáním Vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv odvolat krátkou e-mailovou zprávou na: obchod@kcppump.eu, rihova@kcppump.eu, sretrova@kcppump.eu. Pokud jste od nás v minulosti odebírali zboží, můžeme Vám zaslat e-mailem informace bez Vašeho předchozího souhlasu.

  Sdílení osobních údajů a předávání  údajů

 Dovolujeme si Vás informovat, že můžeme osobní údaje sdílet.

a) s našimi obchodními partnery -  dopravci, poskytovateli software a dalšími partnery, kteří s námi spolupracují na realizací Vaši objednávky, zejména pro dodání zboží k Vám. Chceme Vás ujistit, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

b)v případě právních sporů - policie a soudy, státní úřady nebo další třetí strany, pokud by bylo třeba využít těchto orgánů k vymáhání plnění smluvního vztahu nebo jiných zásad, případně pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku.

 

Vzhledem k tomu ,že zpracováváme Vaše údaje, máte i vy právo o tom vědět a rozhodovat:

 1. Vaše údaje máme v evidenci po celou dobu trvání obchodního vztahu a ještě dalších 10 let po jeho ukončení z účetního hlediska.

Delší dobu uchováváme údaje pouze v případě právního sporu

 Pokud by ve Vašich údajích nastala chyba nebo změna některých údajů - např. změna e-mailové adresy dovolím si Vás požádat o zaslání této změny, abychom například neoslovovali někoho jiného, kdo používá Vaši původní e-mailovou adresu.

Údaje využívané pro marketing můžete kdykoliv odvolat nebo zrušit odhlášením odběru na některé z našich e-mailových adres. Můžete nás požádat o informace o zpracování Vaši údajů, výmaz údajů, opravu nepřesných údajů případě podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů .

 V případě dotazů nebo žádostí nás prosím kontaktujte:

 

KCPPUMP s.r.o.

549 12 Vysokov 140

tel. 777764603

e-mail: obchod@kcppump.eu, rihova@kcppump.eu

 

 

 


Back to previous page

© 2006 KCP - čerpadla betonové směsi  E-mail: info@kcppump.eu  Telefon: +420 777764602

[https://kcppump.cz] [https://kcppump.eu] [https://concretepump.cz] [https://cerpadlabetonu.eu]